Alimentatie

Het opzetten van een goede alimentatieberekening is specialistisch werk. Natuurlijk speelt het inkomen een rol. Maar er moet ook rekening worden gehouden met fiscale aspecten, bijvoorbeeld de mogelijkheid tot fiscale aftrekbaarheid. Soms zijn in het verleden polissen afgesloten voor een levensverzekering, periodieke uitkering etc. Ook de waarde van die polissen, nu en in de toekomst, kan van belang zijn bij het vaststellen van de alimentatie.
Datzelfde geldt voor Persoonlijke Verplichtingen.

Wij maken voor u een uitgebreide berekening, rekening houdend met de verschillende opties. Uiteindelijk neemt uzelf de beslissing neemt welke afspraken u maakt. Die afspraken kunnen dan vervolgens in een op te stellen convenant worden vastgelegd.

Misschien bent al een tijdje gescheiden heeft u al een aantal jaren alimentatie betaald. Het is heel goed mogelijk dat, door gewijzigde omstandigheden, het bedrag van de alimentatie kan worden herzien. Wij kunnen samen met u de mogelijkheden bekijken.