Wie zijn wij

Het kantoor Veldink & Partners

Het kantoor Veldink & Partners bestaat uit een klein team van enthousiaste mensen. Naast de hoofdvestiging in Meppel zijn er nevenvestigingen in Heerenveen en Zwolle.

De mediators zijn deskundig en onafhankelijk. Het MfN- klacht en tuchtrecht is van toepassing. De mediators werken vanuit verschillende specialisaties.

Dick 20142Mr D. (Dick) Veldink

Algemeen

Mr D. (Dick) Veldink is vanaf 1998 werkzaam als mediator. Vanuit zijn ervaring als notaris heeft hij aanvankelijk binnen de notarispraktijk de mediation vorm gegeven.  Hij heeft zich sterk gemaakt Mediation een volwaardige plaats te geven binnen ons Rechtssysteem. Zo was hij onder meer 12 jaar secretaris van de Landelijke Mediatorsvereniging.  Vanaf 2004 is hij fulltime actief als mediator en juridisch adviseur.  Hij is MfN Registermediator.

Werkterrein

Hij heeft een breed werkterrein,zoals echtscheiding en ontbinding partnerschap, geschillen tussen werkgever en werknemer(s) of tussen overheid en burger, agrarische mediation, zaken rond maat- en vennootschappen (overdracht familiebedrijf) en familierecht (nalatenschappen).

Wilt u geen mediation maar een juridisch advies op een van de genoemde terreinen dan is dat uiteraard mogelijk.  Verder is hij dé specialist als het gaat om complexe alimentatieberekeningen, zowel bij vaststelling als herberekening bij gewijzigde omstandigheden.

Contact

De heer Veldink is dagelijks bereikbaar of neemt zo snel mogelijk contact met u op.
Zijn telefoonnummer is 0522-292950, email d.veldink@veldink-partners.nl

Bel voor een afspraak!

veldinkmediationpsychologeDrs. R. (Risette) Boswerger

Algemeen

Mevrouw Boswerger heeft ruim 10 jaar ervaring als psycholoog op verschillende werkgebieden. Eén van haar specialisaties is familiemediation.

Werkterrein

Bij familiemediation wordt aandacht geschonken aan het hele gezin. In geval van een scheiding kan zo onder meer gezorgd worden dat ook de kinderen op een goede manier in het proces worden begeleid.
Mevrouw Boswerger verzorgt daarnaast ook zakelijke en arbeid gerelateerde mediations.

Psychologiepraktijk

Vanuit haar psychologiepraktijk verzorgt zij onder meer psychologisch advies, behandeling en begeleiding,  verschillende trainingen op het terrein van communicatie/omgaan met moeilijke mensen en relatietherapie.
Daarnaast adviseert zij Justitie inzake psychische problematiek bij verdachten en gedetineerden.

In voorkomende gevallen kan zij ook psychologische begeleiding  rond het mediationtraject verzorgen.

Contact

U kunt contact zoeken met mevrouw Boswerger via het algemene telefoonnummer      0522-292950 of via email info@veldink-partners.nl

Samenwerkingsverbanden

Naast de al genoemde samenwerkingspartners is Veldink & Partners MNA aangesloten bij diverse organisaties. Op die manier staan wij garant voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Voor ons zelf betekent de participatie in deze samenwerkingsverbanden dat wij up to date zijn voor wat betreft het actueel houden van onze kennis, collegiale consultatie in ondermeer intervisiegroepen en het uitwisselen van informatie.

 

Ik wil meer informatie