Category Archives: Arbeid

Procederen meestal geen oplossing

Ontevreden over uitkomsten rechtssysteem Uit onderzoek blijkt dat mensen die een beroep doen op het Nederlandse rechtssysteem vaak ontevreden zijn over de uitkomsten. Onderzoek naar rechtsgang Hill innovation deed onderzoek naar de rechtsgang in situaties waarin iedereen terecht kan komen. Scheiding, ontslag, een burenruzie, een conflict met een instantie.  Het gaat om complexe problemen. Procedures…
Lees verder

Langer doorwerken – Duurzame inzetbaarheid

Werkgever en werknemer samen verantwoordelijk Welk kabinet er ook komt, het ziet er niet naar uit dat de stijging van de pensioenleeftijd wordt teruggedraaid.  We moeten allemaal langer doorwerken en aan die gedachte is nog niet iedereen gewend. Op een fijne manier doorwerken Het is dan wel fijn als dat doorwerken ook prettig is.  Dat…
Lees verder

Rechter wijst meer ontslagverzoeken af sinds invoering nieuwe wet

Werkgever krijgt geen toestemming voor ontslag  Werkgevers krijgen bij de rechter vaker nul op het rekest in ontslagzaken. Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wijst de rechter meer ontslagverzoeken af, zo signaleren arbeidsrechtdeskundigen. Voor werknemers kan dat financieel voordeel opleveren. Arbeidsrecht advocaat Maarten van Gelderen onderzocht zo'n vijftig ontslagzaken, het leeuwendeel van…
Lees verder

Transitievergoeding

Transitievergoeding niet verplicht bij beëindigingsovereenkomst Sinds 1 juli 2015 is de werkgever verplicht een transitievergoeding te betalen aan zijn werknemer als de arbeidsovereenkomst  - die twee jaar of langer heeft geduurd – door de werkgever wordt opgezegd of niet verlengd. Vraag is of deze vergoeding ook verschuldigd is als partijen het samen eens zijn over…
Lees verder