Indexering alimentatie per 1 januari 2019 bedraagt 2%

alimentatie 2019

Wat is indexering van alimentatie?

Elk jaar wijzigen de lonen. Daarom worden ook jaarlijks de alimentatiebedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie aangepast. Dit heet indexering van alimentatie.

Indexcijfer alimentatie 2019

De minister van Justitie en Veiligheid stelt elk jaar in november een percentage vast waarmee alle vastgestelde alimentatiebedragen op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen. Het indexcijfer voor 2019 is 2%.

Vaststelling indexeringspercentage alimentatie

Voor de vaststelling van het percentage wordt gekeken naar het loonindexcijfer. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent dit cijfer jaarlijks. Hierbij kijkt het CBS naar de salarisontwikkeling bij bedrijfsleven, overheid en in andere sectoren.

Alimentatiebedrag berekenen

U kunt zelf de hoogte van het alimentatiebedrag berekenen.  Dit doet u op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO).

https://www.lbio.nl/indexering-alimentatie/

Alimentatie zelf aanpassen

Het alimentatiebedrag wijzigt niet automatisch. Als u alimentatie ontvangt en de aanpassing wordt niet doorgevoerd kunt u hierom verzoeken.

No Comments Yet.