Algemeen

Mevrouw Boswerger heeft ruim 10 jaar ervaring als psycholoog op verschillende werkgebieden. Eén van haar specialisaties is familiemediation.

Werkterrein

Bij familiemediation wordt aandacht geschonken aan het hele gezin. In geval van een scheiding kan zo onder meer gezorgd worden dat ook de kinderen op een goede manier in het proces worden begeleid.
Mevrouw Boswerger verzorgt daarnaast ook zakelijke en arbeid gerelateerde mediations.

Psychologiepraktijk

Vanuit haar psychologiepraktijk verzorgt zij onder meer psychologisch advies, behandeling en begeleiding,  verschillende trainingen op het terrein van communicatie/omgaan met moeilijke mensen en relatietherapie.
Daarnaast adviseert zij Justitie inzake psychische problematiek bij verdachten en gedetineerden.